Działania

Biennale
Wystawy
– organizowane od 1977 r., od 2001 jako międzynarodowe biennale
pracownia otwarta
Pracownia Otwarta – cykliczna wystawa unikatowej ceramiki użytkowej artystów ceramików Stowarzyszenia artystów ceramików KERAMOS oraz zaproszonych gości