2015 – Roślina Ceramika

Wystawa połączona z pokazem Ikebany. Zorganizowana wspólnie z Wydziałem Kultury i Informacji Ambasady Japonii, Katedrą Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskim Kołem Ikebany

Uczestnicy:

Andrzej Bero
Krzysztof Bocian
Małgorzata Chmielińska
Marianna Dudek
Małgorzata Fotek
Zofia Kosiorek
Marek Kotarba
Łukasz Kuczyński
Jerzy Szczepkowski
Maria Kutrzeba
Katarzyna Modrzejewska
Katarzyna Stefaniak
Kasia Stefańska Białek
Tadeusz Walter