Dorota Gobiecka-Grosz

Ceramik, ukończyła studia przyrodnicze na SGGW-AR.

Ceramiki uczyła się  w Pracowni Stowarzyszenia Artystów Ceramików KERAMOS w Warszawie.  Prowadzi własne eksperymenty ceramiczne.

Inspiracje znajduje w naturze. Szczególnie lubi formy organiczne. Jest autorką przedmiotów dekoracyjnych do domu, ogrodu oraz biżuterii.

W rodzinnej pracowni OGRÓD SZTUK prowadzi warsztaty z ceramiki dla dorosłych i dzieci. Prowadzi również zajęcia arteterapeutyczne, uczestnicząc w projektach różnych organizacji pozarządowych.

Jest prezesem  Fundacji Ogród Ceramiki, której celem jest propagowanie ceramiki, jako dziedziny sztuki oraz arteterapii. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

http://ogrodsztuk.com

http://ogrodceramiki.pl