Pola Kurcewicz-Krystyniak

Pola Kurcewicz-Krystyniak

Kot żyje dziewięć razy, mam nadzieję, że człowiek chociaż trzy razy. Zatem w pierwszym wcieleniu na innej szerokości geograficznej również byliśmy ceramikami. Lepiliśmy gliniane naczynia, rzeźby i urny. W obecnym wcieleniu niewiele się zmieniło poza tym, że nasze prace realizujemy głównie w szlachetnym materiale ceramicznym, jakim jest porcelana.

Albert w swojej twórczości odwołuje się do sfery intelektu odbiorcy. Mówi o eskalacji zagrożeń ekologicznych, kulturowych i społecznych. Natomiast moja technika pozwala mi realizować w porcelanie struktury ażurowe z pogranicza fantazji i świata realnego. Mam nadzieję, że kontakt z moją sztuką przynosi uczucie radości i spełnienia doznań estetycznych. Poza tym uczymy ceramiki młodzież, terapeutów i nauczycieli. Albert pisze o technologii i metodyce zajęć.

Od dwudziestu lat uczestniczymy w rankingach ceramicznych, swoje prace prezentowaliśmy na dwudziestu pięciu wystawach indywidualnych w Polsce i poza granicami w ważnych ośrodkach ceramiki. Braliśmy udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, konkursach i plenerach. Nasze prace znajdują się w licznych kolekcjach muzealnych i prywatnych.

tel. +48 695 755 142
polialbert@wp.pl

Mickiewicza 64 m.64
01-650 Warszawa