Wan Sohomonjan

Wan Sohomonjan

Wan Sohomonjan

Urodził się w Tyflisie (1937). Od 1965 roku bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych wystawach i konkursach. Otrzymał I Nagrodę w Konkursie w Faenze (1983). W dorobku ma zbiorowe i indywidyualne wystawy, m.in. w Erewaniu, w Kecskemet, Chartumie,Wiesbaden, Franfurcie, Halle i Frechen (Niemcy), i w USA. Wan Sohomonjan zajmuje się m.in. scenografią, ceramiką monumentalną, malarstwem i grafiką. Wiele jego dzieł znajduje sie w muzeach we Włoszech, Francji, Niemczech, na Węgrzech, Grecji, w Armenii i Rosji, w Japonii i Kanadzie.
Jest członkiem KERAMOSU.

„P r z e s t r z e ń. Łączę czas i ruch, które osobno nie istnieją, a wszystko, co żywe i martwe, wchodzi w stan rozkładu w tych trzech wymiarach.”

Armenia
Pracownia:
Bismarckring 10
65185 Wiesbaden, Niemcy